Yured-Henderson - това е ... Какво Yured-Хендерсън?
Yured-Хендерсън
молибден депозит в САЩ (Колорадо), най-големият в света. Складовете на Mo повече от 1 милион тона с cf. съдържанието на рудата е 0,24%. Разработен е от 2-ри етаж. 20 цента. подземен път. Времето за изчакване на rhyolitic плутоний (възраст 33-23 млн. Години), което преминава докамбрийски шисти, гнайси и гранити. Центърът е Денвър.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.