Yuganskaya Об - това ... Какво Yuganskaya Об?
Каналът Yuganskaya Ob '
, Нефтейгуанск

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.