Yunokommunarovsk е ... Какво е Yunokommunarovsk?
Юнукомумунаров
град, Донецк рег. , Украйна. През 1908 г. градът. на земята сек. Божкова ми постави, наречен "Bunge ' ; същото име бе дадено и на възникналия в нейната позиция. През 1924 г. градът. мина и поз. бе преименувано на "Yunkom" (Young Communard) . През 1965 г. имаше 999 б. поз. се превръща в град с доста трудно изразено име Yunokommunarovsk. Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.