Юревец е ... Какво е Юриевце?
Юриевце
град, в. , Ивановская рег. Основано е като укрепление през 1225 г. . и на име Юриев-Побовски за разлика от градовете Юриев-Полски и Юриев-Ливонски (Тарту, Естония) . Но вече от средата на XVI в. името на Yuryevets се разпространява, където разликата се постига не по дефиниция, а чрез наставките, които също имат широко разпространение в руски език. топонимия (сравнете Переяславъл - Переяславец, Ростов - Ростовец и др.) . Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.