Yuryuzan - това ... Какво Yuryuzan?
Yuryuzan
град, Челябинск район. Основана е през 1758 г. градът. като поз. в металургичния завод Yuryuzan на p. Yuryuzan; от 1943 г. до 999 година. планини. Юрисуан. -tyurk на база hydronym др., uzyan (Uzen) "река" "долината" . Първата част на заглавието е от baskk . пори (yur) "бърз, придирчив" или от кофа. набиране. Hyur (JUR) 'голям' , т.е. Yuryuzan - .. 'бърза река' или "голяма река" . Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.