Загора е ... Какво е Загора?
Загора
Стара Загора

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.