Географска енциклопедия

Транс-Байкалска укрепление

Транс-Илийско укрепление е ... Какво представлява укреплението Транс-Или?
Зали укрепления
Alma-Ata

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.