Зандра е ... Какво представляват zandres?
Zander
(outwash обикновен), плоски повърхности в краищата и границите ледена покрити пясък peremyvaniya продукти и повторно отлагане морена . Те са широко разпространени в плейстоцена, обхващащи областите на заледяване. Създаден е от сплескани, големи радиусни конуси на подглъчни потоци. Не са защитени от растителност zandrovye пясъци често се превръщат в полета на континентални дюни. Обширни outwash равнини и полета, са създадени в резултат на снижаване (deglaciation) плейстоцен ледени пластове, Zandra по-скромни размери са модерни ледници. Полярните полета заемат големи площи в европейската част на Русия (Polissya, Pripyat, Meshcherskoye), в азиатската част - в Западен Сибир. Понастоящем образуването на жарсета се извършва интензивно на ръба на ледниците от алексанския тип и ледниците на Исландия. Често в близост до морени, камъчетата и чакълните находища играят важна роля в пожарните и по-малка роля играят болшинството находища. Последните са по-характерни за морените.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.