Zaure - това ... Какво Zaure?
Zaure
Владикавказ

Географски наименования на света: топонимични речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.