Зелманът е ... Какво е Зелман?
Zelman
Дори

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.