Полето Zgid е ... Какво е полето Zgid?
поле Zgidskoe
оловно-цинкова хидротермална в басейна на р Ardon (Северна Осетия). Сулфидната минерализация на мезозойското време е ограничена до кварцови и кварц-карбонатни вени, които разрязват палеозоичните гранити. Гл. Рудната вена се простира на североизток. посока по 3, 5 км. Мощността варира от 0, 1 до 5 м. Ch. рудни минерали - галена и сфалерит. Ср съдържание на олово - 2, 97%. При дълбочина количеството олово намалява и съдържанието на цинк се увеличава. Депозитът е разработен по открит начин.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.