Zhanatas - това ... Какво Zhanatas?
Заханата
градът, регион Джамбул . , Казахстан. Възникна като поз. с Zhanatas на фосфорит депозити - казахски, "нова рок ' (в смисъл на ' новооткритото поле ' ) 1969 гр. Градът Жанатас.

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.


.