Жхигули е ... Какво е Жагули?
Zhiguli
Zhiguli

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.