Жетигар е ... Какво е Жетигара?
Zhetigar
Джетигар

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.