Джъгуо - това ... Какво Джъгуо?
Джъгуо
Тиендзин

Географски наименования на света: топонимични речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.