И цинкови руди - че ... Какво е цинкова руда?
цинкова руда
натурални минерални образувания, служещи суровини за промишлено възстановяването на цинк. Гл. минерално - сфалерит (ZnS, 67% Zn), които обикновено съпътстват сулфидите на олово, мед и други минерали, съдържащи много примеси елементи .. Цинкови руди относително рядко образуват самостоятелни руди в полиметални отлагания. По-често те са неразделна част от полиметални руди .

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.