Географска енциклопедия

Зоогеографски карта

Зоогеографски карта - това е ... Какво е зоогеографски карта?
зоогеографски карта
показва разположението на животните, техния брой, миграцията, поради местообитание на сушата във водна среда и атмосферата. в общи зоогеографски карти представляват различни класове, видове и групи животни (бозайници, птици, риби, насекоми и др.), видове биоценоза, фаунистични комплекси и т. н. в частни карти показват области на индивиди, популации , тяхната миграция и динамика в време, разпространението на защитени животни, и така нататък. н. От синтетични зоогеографски карти са такива фаунистичния, зоогеографска и пейзаж зоогеографски зониране, ресурси от дивата природа, форми на експлоатация, защита, възпроизвеждане и обогатяване на животните и др.


Фрагментната зоогеографски карти < . География Modern илюстрирана енциклопедия - M:. редактирано от проф Росман AP Gorkina 2006

<....! - 1 ->

.