Zyablov река Dvinitsa - това е ... Какво е Zyablov река Dvinitsa?
Зяблая Двиница
стр. вижте Северна Двина

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.